Back on Track Coaching

Effectief coachen naar duurzame terugkeer

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Niet alles kunnen we echter onder controle hebben en het kan gebeuren dat iemand uitvalt en tijdelijk niet aan het arbeidsproces kan deelnemen. Zowel voor de werknemer als de werkgever is het zaak dat iemand zo snel mogelijk weer op de rit is.

Back on Track (BoT) coaching richt zich op de snelle en duurzame terugkeer van een werknemer die is uitgevallen na psychische klachten. Duurzaam betekent in dit geval dat de werknemer in de toekomst beschikt over alle vaardigheden om zelf het hoofd te bieden aan situaties die hij voorheen als stressvol of mentaal belastend heeft ervaren.

Wat is BoT coaching?

Back-on-Track coaching is een overzichtelijk kortdurend intensief traject van maximaal 6 weken dat zich richt op de terugkeer naar mentale gezondheid en werk door:

  • het leren van vaardigheden om beter om te gaan met emoties/gevoelens van stress, frustratie, woede, verdriet etc. en gedachten
  • het ontdekken van de valkuilen en de kracht die verbonden zijn aan de eigen persoonlijkheid
  • het aanreiken van nieuwe en betere wegen van ontwikkeling
  • verbeteren van het zelfbeeld en het leven vanuit eigen kracht en zelfvertrouwen
  • ontdekken van belangrijke persoonlijke waarden om richting te geven aan leven en werk

Optimaal profiteren

Mensen die problemen ervaren in hun leven of op hun werk en die vervolgens uitvallen nadat ze hun eigen grenzen hebben overschreden willen altijd verandering. Om optimaal te profiteren van BoT-coaching is er maar zijn er twee voorwaarden:

  • de werknemer is bereid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waar hij in zit en wil zélf veranderen en zich daarvoor inzetten
  • de werkgever ondersteunt onvoorwaardelijk de werknemer in zijn ontwikkelingsproces

Een uitgebreide intake met zowel werknemer als werkgever maakt onderdeel uit van BoT-coaching omdat deze vorm van coaching niet bij elke organisatie en bij elke werknemer past. De intake is vrijblijvend en zonder kosten*.

* Alleen reiskosten worden hiervoor in rekening gebracht.

Win-Win

Het uitgangspunt van Splendesco is dat een optimaal functionerende organisatie het meest baat heeft bij werknemers die intrinsiek gemotiveerd zijn voor het werk dat ze uitvoeren. Tevens gaat Splendesco ervanuit dat werknemers alleen optimaal functioneren in een omgeving die aansluit bij hun eigen waarden, dromen en ambities. Alleen in deze situatie kan sprake zijn van een echte win-win.

Meer informatie

Wanneer je meer wilt weten over deze vorm van coachen naar een duurzame terugkeer van werknemers die uitgevallen zijn na psychische klachten, stuur dan een aanvraag in via het contactformulier.

 

Reageren is niet mogelijk