Stay on Track Coaching

Voorkomen is beter dan genezen

Om tal van redenen is het beter te voorkomen dat werknemers uitvallen wanneer zij last hebben van psychische klachten. Uitval door psychische klachten …

  • legt extra druk op teams die geconfronteerd worden met uitval van één van de teamleden
  • leidt de organisatie af van haar core business
  • leidt tot hoge extra kosten. Gemiddeld zijn die kosten ca. € 300,- per uitgevallen werknemer per werkdag.

Al met al redenen te over wanneer je je als werkgever geconfronteerd ziet met toenemende risico’s van uitval. Stay on Track (SoT) coaching richt zich op het voorkomen van uitval van individuele werknemers, zodat zij beter in staat zijn om ontspannen en vanuit eigen kracht om te gaan met wat er op hen af komt.

Wat is SoT coaching?

Stay on Track is een kort en overzichtelijk individueel coachingstraject gericht op werknemers die dreigen uit te vallen met psychische klachten. SoT kenmerkt zich door:

  • focus op het ontwikkelen van eigen kracht en het nemen van eigen verantwoordelijkheid
  • training van vaardigheden om beter om te gaan met emoties, stress en gedachten
  • ontwikkeling van inzicht in persoonlijke valkuilen en kracht
  • het verwerven van meer inzicht in persoonlijke waarden en de mate waarin eigen leven daarmee in overeenstemming is

SoT coaching is in het algemeen een traject dat zes sessies omvat van twee uur. Tijdens deze sessies wordt samen met de gecoachte werknemer actief gewerkt aan het trainen van hiervoor genoemde vaardigheden en het verwerven van genoemde inzichten en. Daarnaast wordt voor(ui)tgang gemonitored door midden van subjectieve rapportages van de werknemer.

Optimaal resultaat

Zoals bij alle vormen van coaching door Splendesco zijn er randvoorwaarden voor een optimaal resultaat van de coaching. Versterking en verandering door middel van Stay on Track coaching kan alleen plaatsvinden wanneer

  • de werknemer bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en zich daarvoor wil inzetten
  • de werkgever ondersteunt onvoorwaardelijk de werknemer in zijn ontwikkelingsproces

Een uitgebreide intake met zowel werknemer als werkgever maakt onderdeel uit van SoT-coaching omdat deze vorm van coaching niet bij elke organisatie en bij elke werknemer past. De intake is vrijblijvend en zonder kosten*.

* Alleen reiskosten worden hiervoor in rekening gebracht.

Meer informatie

Wanneer je meer wilt weten over deze vorm van coachen naar een duurzame inzet van werknemers die dreigen uit te vallen door psychische klachten, stuur dan een aanvraag in via het contactformulier.

Reageren is niet mogelijk