De overheid helpt

… bij het voorkomen van uitval

In het artikel ‘Mentale vitaliteit leidt tot grotere productiviteit‘ heb ik kortgeleden uitgebreid bericht over de bijdrage van Splendesco aan het voorkomen van uitval door psychische klachten en het bevorderen van mentale vitaliteit. De overheid draagt bij aan projecten van organisaties die zich richten op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Inzetten op mentale vitaliteit

Mentale vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn in ieders belang. Wie mentaal sterker en weerbaarder is en wie weet om te gaan met eventuele tegenslagen door direct in actie te komen, leeft in het algemeen een prettiger leven en doet beter zijn werk. Daarbij is deze werknemer beter en duurzamer inzetbaar. Van werknemers wordt mentale veerkracht verwacht getuige de hoeveelheid personeelsadvertenties met als deel van het gevraagde profiel ‘stressbestendigheid’.

Nog steeds gebeurt het maar al te vaak dat organisaties reactief omgaan met uitval door psychische klachten als stress en burnout. Zoals hiervoor al gezegd kost dat niet alleen veel geld. Het zorgt er ook voor dat de druk op de organisatie en de mensen die er werken toeneemt. Hoe meer werknemers uitvallen, hoe meer mensen bloot komen te staan aan het risico dat zij zelf uitvallen. De druk neemt immers toe.

Wat is slim?

Het valt niet mee om als organisatie in een voortdurend veranderende wereld te voorkomen dat er binnen de organisatie teveel druk ontstaat. Eén ding dat organisaties kunnen doen is veranderen van reactief naar pro-actief omgaan met de risico’s van uitval door psychische klachten.

De bijdrage van de overheid

De overheid ondersteunt bedrijven die op een proactieve manier willen omgaan met deze problematiek met een subsidieregeling. Via het Europees Sociaal Fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar voor projecten op het gebied van:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Van elk bedrijf wordt verwacht dat zij zelf de helft van de kosten van een project dragen. Voor meer informatie over deze regeling kun je terecht bij het Agentschap SZW. Neem contact op om in gesprek te gaan over de manier waarop Splendesco invulling kan geven aan de groei van mentale vitaliteit in jouw organisatie.

Belangrijk

Op 19 oktober 2015 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met 13 november 2015, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Aanvragen kunnen worden ingediend via het subsidieportaal van het Agentschap SZW.

Tenslotte

Wanneer je werk wilt maken van mentaal welzijn binnen je organisatie en bereid bent te investeren in minder uitgeven aan uitval door psychische klachten in de toekomst, neem dan direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Reageren is niet mogelijk