NLP in een notedop

Wat is neurolinguïstisch programmeren (NLP)?

Richard Bandler, één van de grondleggers van NLP

Richard Bandler

NLP is het vertrekpunt voor alle coaching, trainingen en workshops die Splendesco aanbiedt. De reden daarvoor is eenvoudig. Door voor NLP als vertrekpunt te kiezen heb ik de beschikking over effectieve methodieken om mensen te ondersteunen bij hun wens zich persoonlijk te ontwikkelen en een leven te leiden met meer succes en vrijheid. Maar, wat is NLP?

De afkorting NLP staat voor NeuroLinguïstisch Programmeren. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is NLP onstaan uit een samenwerkingsverband van twee Amerikaanse wetenschappers: Richard Bandler en John Grinder. Zij ontdekten dat bepaalde (psycho)therapeuten (zoals Milton Erickson, Fritz Perls, en Virginia Satir) enorm succesvol waren in het werk dat ze verrichten bij hun cliënten. Om de redenen van het succes van therapeuten te achterhalen gingen zij nauwkeurig het werk van deze mensen bestuderen.

Zij slaagden erin om in de werkwijzen van deze therapeuten specifieke componenten te ontdekken die bijdroegen aan hun succes. Taal, en met name de manier waarop taal werd gebruikt, werken vanuit de zintuigen en trance bleken belangrijke elementen die het succes konden verklaren. Bandler en Grinder ontdekten daarnaast dat zij nagenoeg even succesvol konden zijn, door simpelweg het gedrag en het taalgebruik dat ze hadden waargenomen, te kopiëren. NLP was geboren.

Drie elementen van NLP

Neurolinguïstisch programmeren berust op drie pijlers: het brein, taal en programmeren.

Het brein (neuro)

Door ervaringen en leren van ervaringen vormen zich in ons brein patronen die je in staat stellen om tal van taken volledig onbewust uit te voeren. Mensen ontwikkelen in het algemeen breinpatronen die handig zijn. Je moet er niet aan denken dat je bijvoorbeeld tijdens het fietsen nog bewust bezig moet zijn met je evenwicht, je motoriek en het voortbewegen überhaupt van een fiets. Op een onbewust niveau beschik je over alle vaardigheden om te fietsen zodat je je op een bewust niveau bezig kunt houden met je bestemming, je eigen veiligheid en die van anderen en genieten van de omgeving.

Omdat de gevormde patronen in het algemeen handig en prettig zijn voelen de meeste mensen zich het grootste deel van de tijd prima. Regelmatig komt het echter voor dat mensen patronen creëren die minder handig zijn, of zelfs een last worden. NLP gaat ervan uit dat het brein voortdurend bezig is zich te ontwikkelen. Dat betekent dus dat wat je hebt geleerd (het patroon dat in je brein is geweven) ook veranderd kan worden, of vervangen kan worden door een patroon dat je leven prettiger maakt.

De taal (linguïstisch)

De manier waarop mensen taal gebruiken is een reflectie van de manier waarop zij hun ervaring van de werkelijkheid intern hebben georganiseerd: het zogenaamde wereldmodel. In het wereldmodel zitten alle oplossingen en alternatieven voor vraagstukken die zich tijdens je leven aandienen. Omdat mensen in het algemeen weinig precies zijn in de manier waarop ze taal gebruiken om te communiceren beïnvloeden ze hun eigen wereldmodel en dat van anderen op een negatieve manier, waardoor het wereldmodel minder oplossingen en mogelijkheden omvat dan mogelijk is.

Eén van de doelen van het inzetten van  NLP is om in het algemeen het wereldmodel van mensen te verrijken met meer keuzemogelijkheden zodat zij een grotere vrijheid ervaren. NLP maakt intensief gebruik van taal en zintuigen om mensen te leren een betere reactie te ontwikkelen bij problemen die ze ervaren zodat ze hun wereldmodel verrijken.

Programmeren

Dit is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Wie gaat werken met NLP zet specifieke technieken en taal in om nieuwe neurale paden (breinpatronen) te creëren waardoor een rijker wereldmodel ontstaat. Dat is voor iedereen zinvol. Door NLP-technieken te leren en te leren hoe je taal slim gebruikt, ben je in staat om je leven meer ontspannen in te richten, beter beslissingen te nemen, nare ervaringen snel achter je te laten, en beter (lees ‘meer ontspannen’) om te gaan met situaties die je lastig vindt.

Dus, wat is NLP?

NLP is geen wetenschap. Het is niet een theorie die op de traditionele manier ‘wetenschappelijk’ onderbouwd is. NLP is een metadiscipline die een verzameling vaardigheden omvat waarmee je jezelf en in principe ook anderen helpt om een rijk wereldmodel te creëren met veel meer oplossingen en alternatieven.

De eenvoud van NLP

In essentie is NLP enorm simpel omdat het uitgaat van mechanismen die al vanaf je geboorte voor je aan het werk zijn. Het enige dat je leert met NLP is om die mechanismen meer te controleren en te gebruiken voor je eigen welzijn en geluk. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben een rijker, meer ontspannen leven voor zichzelf gecreëerd met het gebruiken van NLP-vaardigheden. Miljoenen mensen kunnen natuurlijk nog steeds ongelijk hebben, maar wanneer meer dan 80% van de mensen die minder of meer intensief met NLP in aanraking is geweest, aangeeft dat daarna hun leven verbetert, dan moet er iets goed aan zijn.

Scepsis, wantrouwen, angst voor het onbekende, de overtuiging dat het niet zo simpel kan zijn, … het zij allemaal factoren die mensen ervan weerhouden om een keuze te maken. Om die reden biedt Splendesco voor iedereen een laagdrempelige manier om te ervaren wat NLP kan betekenen: de NLP Quick Scan.

 

 

Reageren is niet mogelijk